Eğlenirken Zekaları Gelişsin

Akıl ve Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekâsını geliştirmesi, zihinsel yeteneklerinin artmasını sağlamada etkili oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni zihinsel yetenekler de kazanırlar.  Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yetenekleri kazandırdığı gibi planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir.  Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Çocuk akıl oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini etkin kullanarak başarılı oldukça kendine güveni artar. Zeka oyunları aracılığı ile yüksek konsantrasyon gerektiren oyunlar oynandığından çocuklar bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma becerileri kazanırlar. Kazanılan bu beceriler çocukların ezberci bir anlayış yerine; araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimsemelerini sağlar. Çocukların yaptığı çalışmalar ve sorgulamalar çocuğun yaratıcılığını da geliştirecek, hayatta daha başarılı ve fark yaratan bir birey olmasını sağlayacak ve okul başarısının artmasına yol açacaktır. Öğrencilerimizde görsel algılama, akıl yürütme, dikkat geliştirme, hafızayı güçlendirme, hızlı düşünme, simetri, sorunlara karşı yeni çözüm üretme, taktik geliştirme, strateji üretme, soyut düşünce gibi özel gelişim alanları da geliştiriliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir